[LT] Litao receives European Union funding to develop The Asia Challenge

By Litao, September 13, 2023

MB „Litao“, įgyvendina projektą „Eksporto vadovų mokymo platformos The Asia Challenge sukūrimas“ Nr. 02-014-K-0070. Bendra projekto vertė – 273.499,00 Eur. iš kurių 156.088,30  Eur. sudaro ES finansavimas. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 4-1193, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Produktų ir paslaugų eksportavimas į užsienio rinkas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis specifinių žinių ir praktinių įgūdžių. Tai yra vienas didžiausių iššūkių mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ), kurios turi ribotus verslo valdymo resursus. Kalbos barjeras yra tik viena iš problemų, trukdančių vystyti pardavimus kitos šalies rinkoje. Įmonės, siekiančios tiekti produktus į tolimas šalis, susiduria su psichinės distancijos fenomenu, t. y. su iššūkiais, atsirandančiais dėl kultūrinių, ekonominių, struktūrinių, verslo valdymo skirtumų ar suvaržymais dėl politinių, teisinių, geografinių ypatumų tikslinėse rinkose, kurie turi neigiamą įtaką eksporto veiklos rezultatams. Reikalingas sprendimas, kuris padėtų Europos eksporto vadovams geriau pažinti tolimų rinkų ypatumus ir tikslingai didinti kompetencijas.

Šio projekto tikslas – sukurti ir išvystyti eksporto vadovų mokymo platformą The Asia Challenge, pagrįstą moksliniais tyrimais, verslo valdymo ekspertų patirtimi ir dirbtinio intelekto technologijomis, kuri padėtų Europos verslo įmonėms įvaldyti įvairias tarpkultūrinio bendravimo strategijas ir sėkmingai integruotis į Azijos rinkas.

Platforma sudaryta iš eksporto plėtrą skatinančių įrankių, atspindinčių tikslinių rinkų kultūrinius, struktūrinius, socialinius, ekonominius, verslo praktikos ypatumus. Platforma simuliuoja B2B pardavimų situacijas su kuriomis dažniausiai susiduria smulkių ir vidutinio dydžio verslo įmonės ir padeda įgyti reikalingų žinių. Platformos tikslas – užtikrinti tarpkultūrinių, socialinių, ekonominių, eksporto vadybos, B2B pardavimų, įmonės ir produkto paruošimo (adaptacija, lokalizacija) bei verslo rizikų valdymo kompetencijų įgijimą tikslinėse rinkose.

Platformos vartotojai – verslo įmonių vadovai, ketinantys plėsti pardavimų geografiją, įmonių eksporto vadovai, siekiantys įgyti reikalingų kompetencijų tikslinių šalių rinkose, prekybos rūmų atstovai, verslo plėtros agentūros, konsultantai ir kiti subjektai, padedantys vystyti eksportą savo šalies verslo įmonėms.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2025 m. vasario 28 d.

Su projektu susijusios užklausos gali būti adresuojamos jp@litaogroup.com

What do you think?

Let us know what you experienced and what you think on the subject

    Take the challenge and boost your sales in China!

    China Challenge